Descarga de Formularios Pase a Planta Permanente Decreto N° 9316-H/2019

Formulario Anexo IV : DECLARACIÓN JURADA DE INCOMPATIBILIDADES

Formulario Anexo V: EXÁMEN PREOCUPACIONAL

Formulario Anexo VI: VALORACIÓN DE LA FUNCIÓN

Formulario Anexo VI -A: CONSTANCIA DE SANCIONES CORRECTIVAS DIRECTAS